När plogen bakom traktorn satt sej fast i kvickroten får pointern Jonte rycka in och gräva fram den :-)
Bättre med hästplöjning!