Väntan på att vi ska starta jakten, Hjälmare kanal Västmanland